BIM kan niet zonder mensen. Computers en 3D-modellen zullen nooit de creatieve schets of de principetekening vervangen. Niets is mooier dan wat er uit het menselijke brein ontspruit. Bovendien moeten alle gegevens en resultaten die uit BIM 'rollen' nog steeds geanalyseerd en geïnterpreteerd worden door BIM-engineers met kennis van zaken. De resultaten van een clash detection bijvoorbeeld kunnen nooit zomaar klakkeloos overgenomen worden, maar moeten steeds genuanceerd worden door een ervaren specialist.

BIM is dus wel onlosmakelijk verbonden met computers en 3D-programma’s, maar het succes wordt bepaald door de mensen die de techniek toepassen.

En net hun job wordt interessanter en eenvoudiger gemaakt door BIM. Dit revolutionair stelt architecten in staat om de klant meteen een beeld te geven van het afgewerkte gebouw, waardoor de plannen al in een heel vroege fase aangepast en verbeterd kunnen worden. Zodat iedereen tevreden is met het eindproduct.

Gert Janssen
Directeur Engineering & Ontwikkeling
0032 89 819 100