Houdt BIM sneller bouwen in?

Het totale bouwproces kan opgedeeld worden in 2 fases: ontwerp en uitvoering. Vergelijken we een klassiek traject met een BIM-traject, dan wordt meteen duidelijk dat de verhouding van die fases sterk verschilt. 

Algemeen genomen ligt het zwaartepunt van het werk bij een klassiek bouwproces tijdens de uitvoeringsfase. 70% van het werk gebeurt op de werf, nadat zo’n 30% werd geïnvesteerd in het voortraject. Die verhouding is bij BIM ongeveer fiftyfifty: de voorbereiding zal even belangrijk zijn als de uitvoering. Bovendien wordt het kenniszwaartepunt naar voren geschoven: belangrijke beslissingen worden al genomen als de impact hoog is en de kost nog relatief laag.

Conclusie? De totaal gespendeerde tijd zal in beide gevallen ongeveer gelijk zijn. Door extra te investeren in het voortraject zal het bouwproces met BIM echter vlotter verlopen, met minder fouten en faalkosten tot gevolg.

Gert Janssen
Directeur Engineering & Ontwikkeling
0032 89 819 100