Bouwen is vaak een complex gegeven. Mensen uit verschillende disciplines werken continu samen aan het virtuele bouwmodel. Iedereen kan zijn inbreng in het project in een vroeg stadium inbrengen. BIM is een type van bouwmodel waarin mogelijke conflicten tussen de verschillende bouwdisciplines vóór de werffase al aan het licht komen. Omdat er al een keer vooraf virtueel gebouwd wordt, heeft u als klant de garantie dat budget, kwaliteit en timing gerespecteerd zullen worden.

“Dankzij BIM is er meer inzicht”, aldus Gert Janssen, Directeur Engineering & Ontwikkeling bij Mathieu Gijbels. “Een 3D-model zegt veel meer dan 3D-plannen. U kunt zelfs een virtuele wandeling door uw toekomstig gebouw maken onder het motto ‘What you see is what you get’. Bovendien biedt BIM ondersteuning aan de klant gedurende de hele levenscyclus van het gebouw. Alle informatie over het gebouw is opgenomen in het BIM-model - in feite de as-built situatie - waardoor er snel en adequaat gereageerd kan worden in het kader van service- en onderhoudswerkzaamheden. Ook alle informatie is beschikbaar om - indien nodig - te starten met een eventueel renovatieproject.”

Geen